felsefe- p4c

Bu programda katılımcılara, Çocuklar için Felsefe (P4C)’nin pedagojisi ve yöntem sunulacaktır. Eğitim boyunca katılımcılara, temelinde Sokratik yöntemin olduğu P4C metodolojisi ve bu metodolojinin diğer derslerde (Matematik, Türkçe, Yabancı Dil gibi…) nasıl uygulanabileceği gösterilecektir. Bu kapsamda katılımcılar, çocuk kitapları, hikâyeler ve felsefi metinler üzerinden çocuklar ile felsefe yapma becerisi kazanacak ve katılımcı bu beceriyi tüm derslerde uygulama ve müfredat içinde P4C yöntemin kullanma yeterliliği kazanacaklardır. Bu eğitim programından sonra katılımcıların metodolojiyi kendi derslerinde uygulamaları, böylece gençliğin eleştirel düşünme ve iletişimsel becerilerinin gelişimine katkı sunmaları amaçlanmaktadır.

%C3%A7ocuklarla_felsefe_edited.jpg