ROBOTİK VE KODLAMA

Miniskop- Robotik ve Kodlama Kulübü,  4-14 yaş  grupları için o yaşa özgü öğrenme metodları geliştirmek üzere hayata geçirilmiştir. Faaliyetlerimiz, yaparak ve yaşayarak öğrenme odaklıdır. Bunun için; gelişim psikologları ve öğretmenlerle sürekli işbirliği içinde, etkin öğrenme yöntemleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız.

 

Ana amacımız, öğrencilerin problem çözme, takım çalışması içinde etkin ve verimli bir şekilde iş birliği yapma ve çözümlere eleştirel açıdan bakma becerilerini geliştirmektir. Okul derslerinin teorik içeriklerini, pratik çalışmalar yardımıyla daha anlaşılır kılmakta ve kalıcı bilgiye dönüştürmekte, ayrıca yeteneklerini geliştirmelerine de yardımcı olmaktayız. Bu sayede, artan okul başarısıyla birlikte hayata daha donanımlı bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Okullarda Sunulan Robotik Kodlama Hizmetleri

- Robotik Kodlama Sınıfı Kurma: Miniskop kurumların verdiği sınıf boyutuna göre ve okul yaş grubuna göre Robotik Kodlama sınıfı kurar. Miniskop Akademi eğitmenleri düzenli olarak kuruma gelerek Robotik Kodlama Eğitimini uygular. Talebe göre kurumun kendi öğretmenleri eğitilerek, Robotik Kodlama derslerinde görev alması sağlanır. 

- Haftalık Robotik Kodlama Dersleri: Miniskop eğitmenleri her hafta düzenli olarak kurumlara giderek eğitimleri gerçekleştirir. Tüm materyal Miniskop tarafından sağlanır. Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul seviyesinde eğitim verilir. Talep eden okulların öğrencileri, ulusal ve uluslararası turnuvalara hazırlanır.