STEM- Eğitmen Eğitimi 

STEM EĞİTMEN EĞİTİMİ PROGRAMI (Okul Öncesi ve İlkokul seviyesi)
Eğitim Tarihi: Yeni tarihler belli olduğunda yayınlanacaktır
Eğitim Yeri: 
Eğitim Süresi: 18 Saat
Eğitmen: Prof. Dr. Mustafa Sami TOPÇU
Minimum Katılımcı Sayısı: 20
Maksimum Katılımcı Sayısı: 50
Eğitim Ücret: 

Eğitim Detayları:
Bu eğitimde katılımcılara okul öncesi ve ilkokul düzeyde disiplinler arası bakış açısı, 21. Yüzyıl becerileri, STEM alanlarını (Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) disiplinlerarası bakış açısıyla kullanarak günlük hayattaki problemlere çözümler oluşturma, analitik ve tasarım odaklı düşünme becerilerini kazandırmayı amaçlayan Okul Öncesi ve İlkokul STEM Eğitimi alanında teorik ve uygulamalı bir eğitim verilecek olup bu eğitimle ilgili birçok uygulama yapacaklardır. 

Amaç;
•    STEM eğitiminin dünyadaki yerine dikkat çekmek
•    Öğretmenleri ve öğretmen adaylarını STEM eğitimi ile tanıştırmak
•    Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına STEM eğitiminin temel kavramlarını anlatmak
•    STEM eğitiminin geliştirdiği alanlar olan 21.yy becerilerini tanıtmak
•    Öğrencilerde mühendislik döngüsü, tasarım süreçleri gibi becerileri geliştirmek
•    STEM eğitimini uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak
•    STEM eğitimi ile ilgili kaynakları sağlamak

Program Çıktıları:
•    Eğitim sonunda katılımcılar, Okul Öncesi ve İlkokul STEM Eğitimi alanında özel bilgi ve beceri, bu eğitimin farklı disiplinlerde kullanımı konusunda farkındalık ve eğitimde STEM yaklaşımının kullanımı konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
•    Katılımcılar, Okul Öncesi ve İlkokul STEM eğitimini oyunlarla ve eğlenceli bir şekilde öğretebilecek ve uygulayabilecek seviyeye gelebilecek ve “Okul Öncesi ve İlkokul STEM Eğiticinin Eğitimini” verebileceklerdir.
•    Eğitim sonunda katılımcılara “Okul Öncesi STEM Eğiticinin Eğitimi”  veya " İlkokul STEM Eğiticinin Eğitimi" katılım belgesi verilecektir.
Eğitim sonrasında eğitimi alan kişiler;
•    5E modeliyle ders planları hazırlar,
•    Okul Öncesinde STEM yaklaşımıyla planlanmış eğitimler verir,
•    Öğrencilerine 21.yy becerileri kazandırır,
•    Araştırma, çözüm üretme, kritik düşünme süreçlerini derslerine ekler,
•    Derslerinde teknolojiyi ve mühendislik süreçlerini etkili olarak kullanır,
•    Derslerini diğer disiplinlerden kazanımlarla zenginleştirir,
•    Okul Öncesi  ve İlkokul STEM eğitiminde değerlendirmelerini yapar.