STEM- Eğitmen Eğitimi 12-13-19 Eylül 2020

STEM EĞİTMEN EĞİTİMİ PROGRAMI (Okul Öncesi ve İlkokul seviyesi)
Eğitim Tarihi: 12- 13- 19 Eylül
Eğitim Yeri: Online- ZOOM
Eğitim Süresi: 18 Saat
Eğitmen: Prof. Dr. Mustafa Sami TOPÇU
Minimum Katılımcı Sayısı: 20
Maksimum Katılımcı Sayısı: 50
Eğitim Ücret: 250 TL + KDV

Eğitim Detayları:
Bu eğitimde katılımcılara okul öncesi ve ilkokul düzeyde disiplinler arası bakış açısı, 21. Yüzyıl becerileri, STEM alanlarını (Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik) disiplinlerarası bakış açısıyla kullanarak günlük hayattaki problemlere çözümler oluşturma, analitik ve tasarım odaklı düşünme becerilerini kazandırmayı amaçlayan Okul Öncesi ve İlkokul STEM Eğitimi alanında teorik ve uygulamalı bir eğitim verilecek olup bu eğitimle ilgili birçok uygulama yapacaklardır. 

Amaç;
•    STEM eğitiminin dünyadaki yerine dikkat çekmek
•    Öğretmenleri ve öğretmen adaylarını STEM eğitimi ile tanıştırmak
•    Öğretmenlere ve öğretmen adaylarına STEM eğitiminin temel kavramlarını anlatmak
•    STEM eğitiminin geliştirdiği alanlar olan 21.yy becerilerini tanıtmak
•    Öğrencilerde mühendislik döngüsü, tasarım süreçleri gibi becerileri geliştirmek
•    STEM eğitimini uygulamalı olarak göstermek ve tanıtmak
•    STEM eğitimi ile ilgili kaynakları sağlamak

Program Çıktıları:
•    Eğitim sonunda katılımcılar, Okul Öncesi ve İlkokul STEM Eğitimi alanında özel bilgi ve beceri, bu eğitimin farklı disiplinlerde kullanımı konusunda farkındalık ve eğitimde STEM yaklaşımının kullanımı konusunda bilgi sahibi olacaklardır.
•    Katılımcılar, Okul Öncesi ve İlkokul STEM eğitimini oyunlarla ve eğlenceli bir şekilde öğretebilecek ve uygulayabilecek seviyeye gelebilecek ve “Okul Öncesi ve İlkokul STEM Eğiticinin Eğitimini” verebileceklerdir.
•    Eğitim sonunda katılımcılara “Okul Öncesi STEM Eğiticinin Eğitimi”  veya " İlkokul STEM Eğiticinin Eğitimi" katılım belgesi verilecektir.
Eğitim sonrasında eğitimi alan kişiler;
•    5E modeliyle ders planları hazırlar,
•    Okul Öncesinde STEM yaklaşımıyla planlanmış eğitimler verir,
•    Öğrencilerine 21.yy becerileri kazandırır,
•    Araştırma, çözüm üretme, kritik düşünme süreçlerini derslerine ekler,
•    Derslerinde teknolojiyi ve mühendislik süreçlerini etkili olarak kullanır,
•    Derslerini diğer disiplinlerden kazanımlarla zenginleştirir,
•    Okul Öncesi  ve İlkokul STEM eğitiminde değerlendirmelerini yapar.


EĞİTİM AKIŞI
1. GÜN:  Okul Öncesi ve İlkokul Seviyesinde Temel STEM Eğitimi
09:30-11:30 Okul Öncesi ve İlkokul STEM Eğitiminin Kavramsal ve Teorik Temelleri, Okul Öncesi ve İlkokul STEM Eğitimi ve Felsefesi, STEM Eğitiminin Tarihsel Gelişimi
11:30-12:00 Ara
12:00-14:00 Mühendislik Tasarım Süreci & Uygulama Örnekleri
14:00-14:30 Ara
14:30-16:30 Günlük Hayattan Malzemelerle Okul Öncesi ve İlkokul STEM Uygulamalarına Örnekler
16:30-17:00 Ara
17:00-19:00 STEM-temelli Örnek Etkinlik İncelemesi

2. GÜN:  Okul Öncesi Seviyesi Uygulama
09:30-11:30 Geliştirilen Okul Öncesi STEM-temelli Plan, Senaryo ve Etkinlik Sunumu & Değerlendirilmesi
11:30-12:00 Ara
12:00-14:00 Okul Öncesi Düzeyde Kodlama ve Robotik Uygulama Örnekleri (Algoritmik Düşünme ve Tasarım)
14:00-14:30 Ara
14:30-16:30 Okul Öncesi STEM Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
16:30-17:00 Ara 
17:00-18:00 Kapanış ve Değerlendirme

3. GÜN: İlkokul Seviyesi Uygulama
09:30-11:30 Geliştirilen STEM-temelli Ders Planlarının Sunumu & Değerlendirilmesi
11:30-12:00 Ara
12:00-14:00 Geliştirilen STEM-temelli Ders Planlarının Sunumu & Değerlendirilmesi
14:00-14:30 Ara
14:30-16:30 STEM Eğitiminde Ölçme ve Değerlendirme
16:30-17:00 Ara
17:00-18:00 Kapanış ve Değerlendirme

 

*Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir. 
*Aynı kurumdan katılan 2 ve üzeri kişilere ve lisans öğrencilerine %10 indirim uygulanacaktır. 

Ayrıntılı bilgi ve kayıt için; 02166412138- 05323734538

Bize Ulaşın: 0216 641 21 38 - 0532 373 45 38 /   bilgi@miniskop.com.tr   

 Ferah Cad. Zarif Sok.No:4 Çamlıca/ İstanbul

Fotoğrafların tamamı Miniskop' a aittir. İzinsiz kullanımı yasaktır.